LOKALNIE, GLOBALNIE, NON - STOP  503 901 400

Cennik lokalny


1. PRZESYŁKI EKONOMICZNE NA TERENIE WARSZAWY
(dostarczane do 24 godzin od momentu odebrania przesyłki,
w granicach miasta Warszawy)

- 13,00 zł

2. PRZESYŁKI STANDARDOWE NA TERENIE WARSZAWY
(dostarczane do 4 godzin)
   
w granicach dzielnicy od 0-5 km - 15,00 zł
pozostałe dzielnice od 5-10 km - 17,00 zł
pozostałe dzielnice od 10-15 km - 19,00 zł
pozostałe dzielnice od 15-20 km - 22,00 zł
pozostałe dzielnice od 20-25 km - 27,00 zł

3. PRZESYŁKI EKSPRESOWE NA TERENIE WARSZAWY
(dostarczane do 2.5 godziny)

 

 

w granicach dzielnicy od 0-5 km - 19,00 zł
pozostałe dzielnice od 5-10 km - 21,00 zł
pozostałe dzielnice od 10-15 km - 24,00 zł
pozostałe dzielnice od 15-20 km - 27,00 zł
pozostałe dzielnice od 20-25 km - 32,00 zł

4. SUPEREKSPRES NA TERENIE WARSZAWY
(dostarczane do 1.5 godziny)

 

 

w granicach dzielnicy od 0-5 km - 28,50 zł
pozostałe dzielnice od 5-10 km - 31,50 zł
pozostałe dzielnice od 10-15 km - 36,00 zł
pozostałe dzielnice od 15-20 km - 40,50 zł
pozostałe dzielnice od 20-25 km - 48,00 zł

5. PRZESYŁKI PODMIEJSKIE
( dostarczenie do 3,5 godziny )

 

 

poza granicami miasta do 10 km - 47,00 zł
poza granicami miasta do 30 km - 57,00 zł

6. BUS na terenie Warszawy
waga przesyłki powyżej 500 kg 10 zł za każde rozpoczęte 100 kg
- 110,00 zł
Bus poza granicami Warszawy do 10 km - 150,00 zł
Bus poza granicami Warszawy do 30-50 km - 200,00 zł
Bus poza granicami Warszawy – 1 km w obie strony
(powyżej 50 km od granic miasta)
- 1, 50 zł

7. DUŻY BUS 8-PALETOWY (do 1,5 tony) na terenie Warszawy
- 190,00 zł
Bus poza granicami Warszawy do 10 km - 230,00zł
Bus poza granicami Warszawy do 30-50 km - 270,00zł
Bus poza granicami Warszawy – 1 km w obie strony
(powyżej 50 km od granic miasta)
- 1,90 zł

8. DUŻY BUS 11-PALETOWY na terenie Warszawy
- 250,00zł
Bus poza granicami Warszawy do 10 km - 290,00zł
Bus poza granicami Warszawy do 30-50 km - 310,00zł
Bus poza granicami Warszawy – 1 km w obie strony
(powyżej 50 km od granic miasta)
- 2,50 zł

9. Bus czas oczekiwania
(godzina)
- 45,00 zł

10. Załadunek i rozładunek ręczny
(dotyczy dużej ilości paczek lub ciężkich towarów)
- 45,00 zł

11. Zaproszenia/koperty powyżej 40 sztuk-adresów
(minimum 3 dni robocze)
- 11,00 zł

12. Przesyłki o małej wadze i dużej objętości
traktowane są jako przesyłki gabarytowe.
Ich waga obliczana jest wg wzoru:
Szerokość x Długość x Wysokość
4000

13. Nadanie lub odebranie przesyłki z poczty kurierskiej PKP + koszt wysyłki
- 30,00 zł

14. USŁUGA SPECJALNA
(na terenie Warszawy)
- 45,00 zł

15. Przesyłki o wadze powyżej 10 kg podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 7,00 zł za każde następne rozpoczęte 5 kg.

16. Oczekiwanie kierowcy na przesyłkę podlega dodatkowej opłacie w wysokości 7,00 zł za każde następne rozpoczęte 15 min.

17. Godzina gwarantowana
(Doręczenie/odebranie przesyłki na określoną godzinę)
- 25,00 zł

18. Expres drogowy
(przesyłka dostarczona tego samego dnia)
- 1,10 zł/km,
liczone w obie strony.

Cennik Krajowy


19. PRZESYŁKI KRAJOWE STANDARDOWE

 • Przyjmowanie zleceń od poniedziałku do czwartku do godziny 16.00
 • Dostarczenie następnego dnia w godz. 09.00 – 18.00
 • Przesyłka przyjęta w piątek będzie dostarczona w poniedziałek w godz. 09.00 – 18.00
Listy A - 4 27 zł
Paczki do 5 kg 32 zł
Paczki 5 –10 kg 37 zł
Paczki 10 – 20 kg 47 zł
Paczki 20 – 30 kg 57 zł

20. Dostarczenie do godz. 9.00
(sprawdz dostępność) + 80,00 zł
do ceny podstawowej

21. Dostarczenie do godz. 12.00
(sprawdz dostępność) + 20,00 zł
do ceny podstawowej

22. Dostarczenie przesyłki w godz. 18.00 - 22.00
(sprawdz dostępność) + 15,00 zł
do ceny podstawowej

23. Telefon przed dostarczeniem
  + 5,00 zł
do ceny podstawowej

24. Ubezpieczenie przesyłki krajowej do 50 000,00 zł

 

+ 3,50 zł
do ceny podstawowej

25. Przeadresowanie przesyłki krajowej

 

+ 100%
ceny podstawowej

26. Zwrot przesyłki do nadawcy

 

+ 100%
ceny podstawowej

27. Zwrot potwierdzonych dokumentów:
   
dołączonych do listu przewozowego

 

+ 15,00 zł
zamówionych po dostarczeniu przesyłki

 

+ 23,00 zł
28. Przesyłki, których waga rzeczywista jest niższa od wagi gabarytowej
      traktowane są jako przesyłki gabarytowe. Ich waga obliczana jest wg wzoru :
Szerokość x Długość x Wysokość
4000

29. Przesyłki krajowe o długości powyżej 200 cm są traktowane jako przesyłki dłużycowe i podlegają indywidualnej wycenie.
(Szczegółowe informacje pod numerem tel. (22) 616 39 32).

31. Element niestandardowy dla przesyłek do 30 kg

 

+ 15,00 zł
do ceny podstawowej
 • Dotyczy przesyłek, których wymiary są większe niż 140cmx60cmx60cm, o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami, o kształcie owalnym lub cylindrycznym, o niestabilnym kształcie, oznakowane naklejkami „GÓRA” oraz „UWAGA SZKŁO”, itp., których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwia automatyczne sortowanie w magazynach przeładunkowych.
 • Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki.

30. Element niestandardowy dla przesyłek powyżej 30 kg

 

+ 135,00 zł
do ceny podstawowej
 • Dotyczy przesyłek, których wymiary są większe niż 140cmx60cmx60cm, o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami, o kształcie owalnym lub cylindrycznym, o niestabilnym kształcie, elementy lub palety oznakowane naklejkami „GÓRA” oraz „UWAGA SZKŁO”, itp. Przesyłki paletowe o wymiarach podstawy przekraczających 80cmx120cm, paleta, na której towar wykracza poza jej obrys, elementy nie dające się ze względu na swoją specyfikę spaletyzować.
 • Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki.


32. PRZESYŁKI KRAJOWE PALETOWE
 • Nadanie przesyłki paletowej na terenie Warszawy należy zgłosić od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 14.00.
   
 • Odbiór przesyłki paletowej z innego miasta po uzgodnieniu z Działem Krajowym.
  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (22) 616 39 32.

ODLEGŁOŚĆ

WAGA 200 kg

WAGA 400 kg

WAGA 600 kg

WAGA 800 kg

WAGA 1000 kg

100 km

155,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

300 km

160,00 zł

185,00 zł

190,00 zł

215,00 zł

260,00 zł

900 km

200,00 zł

220,00 zł

240,00 zł

300,00 zł

350,00 zł

 • do ceny za przesyłki paletowe krajowe doliczana jest opłata paliwowa (wyłącznie!)
   
 • powyższe ceny obowiązują w przypadku palet standardowych Euro, o wymiarach podstawy 120x80

 • opłata za element niestandardowy dla przesyłek paletowych krajowych wynosi

 

135,00 zł
do ceny podstawowej
 • opłacie podlegają elementy przesyłki na paletach o wymiarach podstawy przekraczających 120x80 , paleta, na której towar wykracza poza jej obrys, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami, o kształcie owalnym lub cylindrycznym, oznaczonych etykietami: „ostrożnie”, „góra/dół”, itp.
  (opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki)

 • Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi palety – rzeczywistej lub przestrzennej – waga przestrzenna palety przeliczana jest według wzoru:
Szerokość x Długość x Wysokość
4000

CENNIK Międzynarodowy


33. PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE LOTNICZE (EKSPORTOWE)

WAGA

Strefa 3

Strefa 4

Strefa 5

Strefa 6

Strefa 7

Strefa 8

do 0,5 kg

140 zł

148 zł

155 zł

165 zł

173 zł

183 zł

do 1 kg

150 zł

156 zł

165 zł

170 zł

206 zł

216 zł

do 1,5 kg

168 zł

178 zł

190 zł

195 zł

237 zł

247 zł

do 2 kg

188 zł

200 zł

212 zł

218 zł

267 zł

277 zł

do 2,5 kg

208 zł

224 zł

239 zł

247 zł

298 zł

309 zł

do 3 kg

223 zł

247 zł

261 zł

271 zł

367 zł

377 zł

do 3,5 kg

243 zł

268 zł

283 zł

296 zł

397 zł

407 zł

do 4 kg

262 zł

289 zł

306 zł

321 zł

428 zł

438 zł

do 4,5 kg

280 zł

310 zł

328 zł

346 zł

456 zł

466 zł

do 5 kg

300 zł

331 zł

351 zł

371 zł

486 zł

496 zł

 • Doręczenie do strefy rozszerzonej
  (obszary oddalone od większych miast, np. małe wioski słabo zaludnione)

 

+ 100,00 zł
do ceny podstawowej
 • Doręczenie do strefy odległej
  (dotyczy obszarów trudno dostępnych pod względem geograficznym, np. małe wyspy)

 

+ 155,00 zł
do ceny podstawowej
 • Doręczenie do osoby prywatnej

 

+ 5,00 zł
do ceny podstawowej
 • Zakres doręczenia przesyłek międzynarodowych obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej.
 • Do krajów nie należących do Unii Europejskiej istnieje możliwość wysłania dokumentów lub przedmiotów, nie stanowiących wartości handlowej, np. próbek.
  Szczegółowe informacje pod numerem tel. (22) 616 39 32
 • Przesyłki, których waga rzeczywista jest niższa od wagi gabarytowej traktowane są jako przesyłki gabarytowe. Ich waga obliczana jest wg wzoru :
Szerokość x Długość x Wysokość
4000
 • Nadanie przesyłki międzynarodowej lotniczej należy zgłosić telefonicznie pod numerami tel. (22) 617 29 77 lub 616 39 32 do godziny 14.00.STREFY I PRZEWIDYWANY CZAS DORĘCZENIA W EKSPORCIE LOTNICZYM:

PAŃSTWO

STREFA

CZAS DOSTARCZENIA

AUSTRIA

4

1-2 dni

BELGIA

4

1-2 dni

BUŁGARIA

5

1-2 dni

CYPR

6

2-3 dni

CHORWACJA

5

1-2 dni

CZARNOGÓRA

7

2-3 dni

CZECHY

3

1-2 dni

BIAŁORUŚ

7

2-4 dni

BOŚNIA-HERCEGOWINA

7

3-5 dni

DANIA

5

1-2 dni

ESTONIA

5

1-2 dni

FINLANDIA

5

1-2 dni

FRANCJA

4

1-2 dni

GRECJA

5

1-2 dni

HISZPANIA (bez Wysp Kanaryjskich)

5

1-2 dni

HOLANDIA

4

1-2 dni

IRLANDIA

5

1-2 dni

KANADA

8

2-4 dni

KOSOWO

7

3-5 dni

LIECHTENSTEIN

7

1-2 dni

LITWA

5

1-2 dni

LUKSEMBURG

4

1-2 dni

ŁOTWA

5

1-2 dni

MACEDONIA

7

2-4 dni

MALTA

6

2-3 dni

MEKSYK

8

3-5 dni

MOŁDAWIA

7

2-4 dni

NIEMCY

3

1-2 dni

NORWEGIA

7

1-3 dni

PORTUGALIA

5

1-2 dni

RUMUNIA

5

1-2 dni

SERBIA

7

2-4 dni

SŁOWACJA

3

1-2 dni

SŁOWENIA

5

1-2 dni

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

8

2-4 dni

SZKOCJA

4

1-2 dni

SZWAJCARIA

7

1-2 dni

SZWECJA

5

1-2 dni

UKRAINA

7

1-3 dni

WALIA

4

1-2 dni

WĘGRY

5

1-2 dni

WIELKA BRYTANIA

4

1-2 dni

WŁOCHY

4

1-2 dni

WYSPY NORMANDZKIE (Guernsey, Jersey)

7

3-4 dn
34. PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE DROGOWE (EKSPORTOWE)

WAGA Strefa 3 Strefa 4 Strefa 5 Strefa 6 Strefa 7 Strefa 8
do 1 kg 75 zł 85 zł 95 zł 100 zł 105 zł 158 zł
do 2 kg 80 zł 90 zł 100 zł 105 zł 110 zł 196 zł
do 3 kg 85 zł 95 zł 105 zł 110 zł 115 zł 233 zł
do 4 kg 90 zł 100 zł 110 zł 115 zł 120 zł 270 zł
do 5 kg 95 zł 105 zł 115 zł 120 zł 125 zł 310 zł
do 6 kg 100 zł 110 zł 120 zł 125 zł 130 zł 329 zł
do 7 kg 105 zł 115 zł 125 zł 130 zł 135 zł 347 zł
do 8 kg 110 zł 120 zł 130 zł 135 zł 140 zł 366 zł
do 9 kg 115 zł 125 zł 135 zł 140 zł 145 zł 385 zł
do 10 kg 120 zł 130 zł 140 zł 145 zł 150 zł 403 zł
 • Doręczenie do strefy rozszerzonej
  (obszary oddalone od większych miast, np. małe wioski słabo zaludnione)

 

+ 100,00 zł
do ceny podstawowej
 • Doręczenie do strefy odległej
  (dotyczy obszarów trudno dostępnych pod względem geograficznym, np. małe wyspy)

 

+ 155,00 zł
do ceny podstawowej
 • Doręczenie do osoby prywatnej

 

+ 5,00 zł
do ceny podstawowej
 • Zakres doręczenia przesyłek międzynarodowych obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej.

 

 
 • Do krajów nie należących do Unii Europejskiej istnieje możliwość wysłania dokumentów lub przedmiotów, nie stanowiących wartości handlowej, np. próbek.
  Szczegółowe informacje pod numerem tel. (22) 616 39 32

 

 

 • Przesyłki, których waga rzeczywista jest niższa od wagi gabarytowej traktowane są jako przesyłki gabarytowe. Ich waga obliczana jest wg wzoru :
Szerokość x Długość x Wysokość
4000STREFY I PRZEWIDYWANY CZAS DORĘCZENIA PRZESYŁEK DROGOWYCH W EKSPORCIE
PAŃSTWO STREFA CZAS DOSTARCZENIA

ANGLIA UE

6 3-4 dni

AUSTRIA UE

4 2-3 dni

BELGIA UE

5 2-3 dni

BUŁGARIA UE

5 6-8 dni

CHORWACJA UE

6 5-6 dni

CZECHY UE

3 2-3 dni

DANIA UE

5 2-3 dni

ESTONIA UE

5 2-3 dni

FINLANDIA UE

6 3-5 dni

FRANCJA UE

5 3 dni

GRECJA UE

7 6-8 dni

HISZPANIA UE (bez Wysp Kanaryjskich)

6 4 dni

HOLANDIA UE

5 2-3 dni

IRLANDIA UE

7 4 dni

LIECHTENSTEIN

8 4-6 dni

LITWA UE

5 2-3 dni

LUKSEMBURG UE

5 2-3 dni

ŁOTWA UE

5 3 dni

NIEMCY UE

4 2-3 dni

NORWEGIA

8 4-6 dni

PORTUGALIA UE

7 4-5 dni

RUMUNIA UE

5 5 dni

SŁOWACJA UE

3 3 dni

SŁOWENIA UE

6 3-4 dni

SZKOCJA UE

6 3-5 dni

SZWAJCARIA

8 3-4 dni

SZWECJA UE

6 3-5 dni

WALIA UE

6 3-4 dni

WĘGRYUE

4 3-4 dni

WŁOCHY UE

6 3-5 dni

WYSPY NORMANDZKIE (Guernsey, Jersey)

8 4 dni

35. REALIZACJA ZLECEŃ
zlecenia realizowane w godz. 08.00 – 18.00 - cena podstawowa

 

zlecenia realizowane w godz. 18.00 – 20.00 - cena podstawowa + 50%
zlecenia realizowane w godz. 20.00 – 06.00 - cena podstawowa + 100%
zlecenia realizowane w godz. 06.00 – 08.00 - cena podstawowa + 50%
zlecenia realizowane w soboty 08.00 – 16.00 - cena podstawowa + 50%
zlecenia realizowane w soboty po 16.00 - cena podstawowa + 100%
zlecenia realizowane w niedzielę i święta - cena podstawowa + 100%
Uwaga: W sobotę, niedzielę i święta przesyłki będą realizowane po uprzednim zgłoszeniu w dniach poniedziałek-piatek 8:00-18:00

36. Formy płatności:
 
 • gotówka
 • przelew (po podpisaniu umowy)
 • Ceny nie zawierają podatku VAT
 •  


PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI PRZESYŁEK, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN
Ceny nie zawierają podatku VAT

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG KRAJOWYCH!